Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Bài viết 819 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bài viết 792 Điểm 1 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
3 Bài viết 779 Điểm 2 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bài viết 727 Điểm 2 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
3 Bài viết 614 Điểm 1 Người theo dõi

Hơn 3 năm giảng dạy về Autocad, 9 năm làm việc trong ngành Kiến Trúc và nội thất, có hàng trăm video hướng dẫn sử dụng Autocad, 3Dsmax, Sketchup trên kênh youtube PhuongTk.

Có nhiều kinh nghiệm thực tế với hàng trăm công trình tham gia thiết kế, tư vấn, làm kỹ thuật....đảm bảo kiến thức chuyên môn tốt.

Hướng dẫn hàng nghìn bạn chưa biết gì về autocad trở nên thành thạo phần mềm này.

Quản trị của web mondp.com, Group Đào tạo autocad online với hơn 9.500 thành viên, Kênh youtube hơn 18.000 người đăng ký.

Đang là giảng viên hướng dẫn Autocad, 3dsmax, Sketchup tại Trung Tâm Đào Tạo Phần Mềm Xây Dựng iCAD

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/phuong.cam

Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bài viết 552 Điểm 1 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
3 Bài viết 546 Điểm 1 Người theo dõi

Giảng viên tại khoa Design trường đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU)

5 năm kinh nghiệm làm việc diễn họa kiến trúc, nội - ngoại thất.

Chủ nhiệm trung tâm Step up Design Lab tại TP. HCM.

Freelance Artist.

Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Tỉnh Bình Dương
3 Bài viết 470 Điểm 1 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bài viết 344 Điểm 2 Người theo dõi

Chuyên gia đào tạo 3DsMax.

Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.

Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 289 Điểm 2 Người theo dõi

Kiến trúc sư Hà Thiện Phú là giảng viên, người sáng lập "Trung tâm đồ họa HTP"

Trưởng phòng cảnh quan tập đoàn CEO GROUP

DN, tổ chức ngành Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 249 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
89 Bài viết 2 Điểm 0 Người theo dõi
Khách hàng Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 3 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Junior Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Designer Thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi